• 26.11.2020 - 27.11.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Språk- och litteraturcentrum, Lund
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

SSH16: Svenska språkets historia 16

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.