• 11.11.2021 - 12.11.2021
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Lunds universitet
  • zur Website

SSH16: Svenska språkets historia 16

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

Utgångspunkten är att den senarelagda konferensen har samma tema och att alla som är antagna med föredrag behåller sin antagning, om man så önskar.

På ett år kan det dock ske en hel del i ett forskningsprojekt, och därför öppnar vi för insändande av reviderade abstrakt, för den som så önskar. Vi kommer också att öppna för insändande av nya abstrakt. Vid insändande av nya eller reviderade abstrakt sker en ny granskning.