• 14.05.2020 - 15.05.2020
  • 🇸🇪 Schweden / Lund
  • Språk- och litteraturcentrum, Lund
  • zur Website
  • abgesagt / verschoben

SSH16: Svenska språkets historia 16

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

Observera att man måste registrera sig på konferensens registreringssida för att kunna sända in abstrakt. Registrering kräver inte omedelbar betalning, utan betalning av konferensavgift görs i nästa steg på en separat sida och är möjligt fram till 25 april 2020.

Dagen före konferensen SSH16, dvs. den 13 maj 2020, anordnas ett halvdagsseminarium i ordboksredaktionens lokaler i Lund.