• 30.09.2022 - 02.10.2022
  • 🇸🇪 Schweden / Uppsala
  • De Svenska Historiedagarna
  • zur Website

Svenska Historiedagarna

DSH:s styrelse har hoppats i det längsta, men efter moget övervägande har vi beslutat att skjuta upp Historiedagarna ännu en gång. Visserligen blir allt fler vaccinerade, men med tanke på bl.a. nya mutationer och eventuella hårdare restriktioner känns hösten 2021 alltför svårförutsägbar för att vi ska våga språnget. Att det nu är möjligt att samlas fler än tidigare innebär ändå inte att det skulle gå att erbjuda plats för alla som vill delta, och det kommer att krävas många extra arrangemang för att göra mötet smittsäkert. Vi kan inte garantera att bokbord, utflykter, mingel, gemensamma luncher etc. skulle gå att genomföra på samma sätt som vi brukar. Historiedagarna riskerar helt enkelt att bli en betydligt krångligare och därmed tråkigare tillställning än vanligt. Det vill vi inte – denna tämligen unika konferens ska vara genomgående stimulerande och nöjsam.

Planerad konferensort är och förblir Uppsala, och lokaler m.m. är redan bokade för nästa höst. Datum blir 30 september−2 oktober 2022. Vik helgen redan nu och väl mött 2022!