• 14.06.2023 - 16.06.2023
  • 🇸🇪 Schweden / Umeå
  • Svenska historiska föreningen och Umehistorikerna
  • zur Website

Svenska Historikermötet

Det nionde svenska historikermötet hålls i Umeå 14-16 juni 2023. Ljusa nätter och skir grönska utlovas, utöver spännande möten mellan historiker från skilda discipliner och fält.

Vi välkomnar förslag på papers och sessioner inom hela historieämnets bredd. Även förslag på rundabordssamtal omkring mer generella problem välkomnas.

Utan att ta till överord kan vi konstatera att historia i skrivande stund, våren 2022, är mer angeläget än på länge.