• 08.05.2019 - 10.05.2019
  • 🇸🇪 Schweden / Växjö
  • Linnéuniversitetet och Svenska Historiska Föreningen
  • zur Website

Svenska historikermötet

Huvudtema för 2019 år Svenska historikermöte är Rättigheter. Med detta vill vi rikta fokus på såväl nutida som forna aktörers kamp för rättigheter av olika slag, ett tema som spänner mellan till exempel rätten till den egna kroppen som en individuell rättighet, till rätten till medbestämmande och samhällsdeltagande som kollektiva demokratiska rättigheter.

Viktiga datum (preliminära):

– sista inlämningsdag för förslag till sessioner: 15 oktober 2018
– besked om sessioner kommer att kunna ges i mitten av november
– anmälan för att delta öppnar i januari 2019 och stänger i slutet av april
– programmet beräknas vara tillgängligt strax efter årsskiftet 2018/19