• 11.05.2023 - 12.05.2023
  • 🇸🇪 Schweden / Göteborg
  • Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, i samarbete med Isofs Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg
  • zur Website

Svenska språkets historia 17

Tema: Språket i rummet

Konferensen Svenska språkets historia 17 (SSH 17) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensen samlar forskare som ur olika infallsvinklar arbetar med det svenska språkets historia, för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt för att underlätta för nya forskningsinitiativ.

Konferensen arrangeras av Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, i samarbete med Isofs Avdelning för arkiv och forskning i Göteborg (AFG). AFG anordnar en workshop i anslutning till konferensen, den 10 maj 2023, med temat 1800-talets svenska. Läs mer under rubriken "Workshop 10 maj 2023" för mer information.