• 04.05.2023 - 05.05.2023
  • 🇫🇮 Finnland / Joensuu
  • Östra Finlands universitet i Joensuu
  • zur Website

Svenskan i Finland 20

Temat för konferensen är ”Gränser i språket – språket över gränser”, men alla ämnen som rör svenska språket är välkomna. Plenarföreläsare är professor Camilla Lindholm från Tammerfors universitet och professor Jan Lindström från Helsingfors universitet. Dessutom ordnas en workshop kring svensk grammatik som leds av professor Benjamin Lyngfelt och doktorand Sivi Järvinen från Göteborgs universitet.