• 03.10.2024 - 04.10.2024
  • 🇫🇮 Finnland / Oulu
  • University of Oulu
  • zur Website

Svenskan i Finland 21

Konferenstemat är Svenskan i Finland – Språk och kultur i förändring.

Bidrag med även andra teman är välkomna. Spara datumet och sprid gärna information om konferensen!