• 04.10.2023 - 06.10.2023
  • 🇸🇪 Schweden / Växjö
  • Institutionen för svenska språket, Linné­universitetet
  • zur Website

Svenskans beskrivning 39

Temat är Hållbar svenska. Konferenstemat inbjuder till ett brett perspektiv på hållbarhetsfrågor, exempelvis teoretisk, metodisk och praktisk tillämpning av forskning med svenska språket i fokus, men också språkets hållbarhet i samhälleliga förändringar och strömningar.