• 26.05.2025 - 28.05.2025
  • 🇸🇪 Schweden / Stockholm
  • Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
  • zur Website

Svenskans beskrivning 40

Tema: Vad ryms i svenskans beskrivning?

Konferenstemat inbjuder till ett brett perspektiv på vad språkvetenskapliga studier i svenska kan – och bör – vara. Det är tänkt att möjliggöra såväl en diskussion om forskningsläget, som en tydligare positionering gentemot andra ämnen och det omgivande samhället, framförallt sett i ljuset av en ökad politisk styrning mot kortsiktig, praktisk nytta. Vi välkomnar bidrag inom alla områden av svensk språkvetenskap, och särskilt bidrag som problematiserar gränsdragningen dels mellan svenska och andra ämnen, dels mellan (vad som bör definieras som) ämnets kärna och dess periferi.

1 september 2024: Inlämning av abstract börjar.
3 november 2024: Deadline för inlämning av abstract.
3 februari 2025: Besked om antagning.
3 februari 2025: Anmälan till konferensen öppnar.
6 april 2025: Sista dag för anmälan till konferensen.