• 25.05.2023 - 26.05.2023
  • 🇫🇮 Finnland / Helsinki
  • Svenska Litteratursällskapet i Finland
  • zur Website

Vägar in och vägar ut – doktorandforskning om det svenska i Finland

Varmt välkommen till Svenska litteratursällskapet (SLS) på en konferens riktad till doktorander inom humaniora och samhällsvetenskaper vars forskning berör det svenska i Finland!

Vi erbjuder ett forum med tid för nätverkande och reflektion över upplevelsen av att vara doktorand och diskussion kring vägar in i doktorandskapet och vägar ut i den fortsatta karriären. Under konferensen får du råd och verktyg både för doktorandprocessen och tiden efter disputationen.

Föreläsare är docent Åsa Burman (Stockholms universitet) som presenterar en effektiv metod för doktorandens arbetsprocess och professor Camilla Lindholm (Tammerfors universitet) som ger en insyn i tiden efter disputationen: vilken sorts tyst kunskap om den akademiska världen behöver du som doktorand känna till och vad krävs det för en fortsatt akademisk karriär?

Alla deltagare får kort (några minuter, ingen powerpoint behövs) presentera sin forskning och dela med sig erfarenheter av att vara doktorand. Evenemangets språk är svenska men presentationerna kan hållas på svenska eller engelska.

Praktiska arrangemang

Evenemanget är avgiftsfritt, men kräver förhandsanmälan. Sista anmälningsdag är 12.5.2023 via formuläret.

Resor, logi och måltider:

  • Resor ersätts av SLS i efterhand för långväga gäster. SLS ersätter flygresor endast om det gäller resor från utlandet eller från orter norr om Vasa eller Jyväskylä.
  • Vi står också vid behov för hotellövernattning i Helsingfors centrum. Du får en separat bekräftelse på hotellbokningen efter att anmälningstiden gått ut.
  • SLS bjuder på lunch under båda konferensdagarna och middag torsdag kväll.